Caption Aligned Here

Blog Full Right Sidebar

จัดโดย สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2566 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่วันนี้ – 29 สิงหาคมนี้ : https://forms.gle/dXfqrA3m318NMMNV9
Read More
It gives us great pleasure to commemorate the 16-year milestone of the Memorandum of Understanding (MoU) between the 60th Dhammachai Education Foundation, the Dhammachai International Research Institute (DIRI) of New Zealand and Australia, and the Religion Programme at the University of Otago. This MoU has been instrumental in providing support for Buddhist Studies at Otago. On...
Read More
Cambridge, UK – Scholars and experts from around the world came together to share their research and insights on the study of meditative visual experience in Buddhist traditions at a two-day workshop held on April 28-29, 2023. The event, which was available for a global audience to attend either in person or virtually through Zoom, was...
Read More
Ancient inscriptions are important historical and archeological evidence that record the history of the past societies. At the same time, ancient inscriptions served as primary sources in various academic works. Although there are numerous publications of Thai inscriptions reading, but the integration of contents in the inscriptions has been challenging to study. This publication is the...
Read More
Exchange of agreements between Dr. Abdul Azeem, Director General of the Department of Archaeology and Museums (DOAM), Pakistan, and Dr. Mark Allon, University of Sydney.
The Gandhari Manuscripts Project (GMP) was launched in 2019 at the University of Sydney (USYD) in Australia. After parallel agreements were signed, the GMP project officially commenced on December 20, 2022 when an agreement between the Department of Archeology and Museum (DOAM), Pakistan and the University of Sydney (USYD) was signed at the Islamabad Museum. The...
Read More
1 2

Recent News

งานเสวนาวิชาการ “สืบค้น…วิเคราะห์…บันทึกมรดกธรรมในพุทธศาสนากับสังคมที่ก้าวไป” (ออนไลน์)
August 13, 2023By
Award Presentation: Recognizing Outstanding Achievement in Buddhist Studies
May 20, 2023By
International Workshop on Meditative Visual Experience in Buddhist Traditions
May 2, 2023By

Research & Article

Cover for DIRI
20,049
DIRI

DIRI

The Dhammachai International Research Institute (DIRI) of New Zealand and Australia

5 days ago

DIRI
“สืบค้น วิเคราะห์..มรดกธรรม ในพระพุทธศาสนา กับสังคมที่ก้าวไป” Ep 2/9 “นิมิตโอภาส”ในพุทธศาสนาเถรวาทจากผลงานวิจัย นำมาย่อยร้อยเรียงให้ทุกท่านได้รับฟังแบบเรียบง่าย โดย พระมหาอริยะ อริยชโย (ถิรทินรัตน์) ป.ธ.9 นักศึกษา ปริญญาเอก วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย#เสวนาวิชาการ 2023 โดย #สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย(ดีรี) ประเทศนิวซีแลนด์ ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

DIRI
ในวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางศูนย์ขแมร์ศึกษา จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คาถาธัมมกาย: พุทธวรรณกรรมที่ถูกลืมกับความสำคัญต่อรูปแบบการปฏิบัติของชาวพุทธในไทย-ขแมร์” โดยมีวิทยากรรับเชิญคือ คุณ วรเมธ มลาศาสตร์ นักศึกษาปริญญาเอก (ทุน Otago Doctoral Scholarship) จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอทาโก้ และนักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) การบรรยายในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. จอร์น มาร์ทอน เป็นผู้ดำเนินรายการ การบรรยายในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดงานในรูปแบบ on-site ในรอบ 4 ปี และได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากพระสงฆ์ อาจารย์ นักวิชาการ นักศีกษา ชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติ (มีผู้เข้าร่วมรับฟังเกือบ 20 คน)ในการบรรยายในครั้งนี้ วรเมธ ได้แสดงให้เห็นถึงการแพร่หลายของคาถาธัมมกายในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา มากว่า 500 ปี แต่ไม่ค่อยเป้นที่รู้จักมากนักในปัจจุบัน วรเมธอธิบายว่าส่วนแรกของคาถาธัมมกายพรรณนาส่วนต่าง ๆ ของ “พระธรรมกาย” ตั้งเเต่พระเศียรไปจนถึงพระบาท เทียบกับพระญาณและพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บทที่สองสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงรุ่งเรือง งดงามยิ่งกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วย “พระธรรมกาย”และสุดท้ายคือบทรวมความที่แนะนำให้พระโยคาวจรกุลบุตร (นักปฏิบัติธรรม) ผู้มีญาณอันแก่กล้า ผู้ที่ปรารถนาเข้าถึงพระสัพพัญญุตญาณ พึงระลึกนึกถึงพระธรรมกายเนือง ๆ ทั้งนี้วรเมธได้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของการใช้คาถาธัมมกายในพิธีกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้างพระพุทธรูปและพระเจดีย์ของชาวล้านนา พิธีพุทธภิเษกของกัมพูชาและลาว เป็นต้น ในการบรรยายครั้งนี้ วรเมธสรุปว่าการศึกษาวิเคราะห์คาถาธัมมกายทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหลากหลายของการปฏิบัติของชาวพุทธในไทย-ขแมร์ รูปแบบและวิธีการที่คัมภีร์พุทธถูกประพันธ์ขึ้น และการสืบทอดคัมภีร์ธัมมกายตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ในช่วงของการถาม-ตอบ วรเมธ ได้รับคำแนะนำ และคำถามดีๆ จากผู้ร่วมฟังบรรยาย ทำให้บรรยากาศของการบรรยายในครั้งนี้ดีมาก และเป็นผลดีต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผู้สนใจสามารถรับฟังการบรรยายย้อนหลังได้ที่khmerstudies.org/the-dhammakaya-gatha-a-neglected-buddhist-text-and-its-significance-for-the-thai...or www.youtube.com/watch?v=zFP4OJ9OGRo&t=8sOn August 23rd, CKS hosted a public presentation in CKS Conference, Siem Reap on the topic of "The Dhammakāya Gāthā: A Neglected Buddhist Text and Its Significance for the “Thai-Khmer” Buddhist Practices" shared by Mr. Woramat and moderated by Prof. John Marston.The talk, “The Dhammakaya Gatha: A Neglected Buddhist Text and its Significance for the Tai-Khmer Buddhist Practices,” was about a Pāli Buddhist prose text which, in different versions, has been circulated within the cross-cultural/translocal sphere of Tai-Khmer Buddhism for over five centuries. The text invokes the “dhamma-body” of the Buddha in ways that have philosophical and ritual implications. Malasart showed how Thai and Lanna versions of the text he has worked with relate to versions found in Cambodia by scholars such as George Coedes and Francois Bizot. The text was perhaps most significant for its use in pre-reformed traditions for Thai-Khmer Buddha image construction and Buddhābhiseka ritual by which images were consecrated, but there is also evidence of its use in the consecration of chedi and, Malasart suggests, in meditation practices. He argues that the study of the Dhammakāya Gāthā enables us to understand a broad spectrum of Buddhist practices, textual formation and transmission, and intertextualities that link Buddhism, its texts and Buddhists from the 16th century to the present day.A lively discussion with all participants in the Q&A session brought the evening to a successful conclusion and made this presentation even more memorable.#Dhammakaya#cks#buddhism#otago#thailand#Cambodia ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

DIRI
“ สืบค้น..วิเคราะห์...บันทึก มรดกธรรม ในพระพุทธศาสนา กับสังคมที่ก้าวไป” Ep 1/9 หัวข้อ:ความเหมือน ความต่าง ของนิกายในพุทธศาสนาเล่าสู่กันฟังแบบสรุปให้เข้าใจได้ง่าย โดยดร พิบูลย์ ชุมพลไพศาลจบปริญญาโทด้านศาสนศาตร์ และปริญญาเอกด้านพุทธศาสตร์ ที่สถาบัน SOAS หรือที่รู้จักโดยทั่วไปว่า School of Oriental and African Studies มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษหลังจบการศึกษา เป็นอาจารย์สอนและทำงานวิจัยด้านพุทธศาสนาเถรวาท ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์และไทย#เสวนาวิชาการ 2023 โดย #สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ดีรี) ประเทศนิวซีแลนด์ ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

DIRI
ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมรับฟังงานเสวนาวิชาการ"สืบค้น...วิเคราะห์...บันทึกมรดกธรรมในพุทธศาสนากับสังคมที่ก้าวไป" (ออนไลน์)วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 -14.30 น.จัดโดย สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ประเทศนิวซีแลนด์สามารถรับชมได้ทางFB Live และ Zoom Meetingdmc.tv/2564/ocn/4Meeting ID: 825 3655 7097Passcode: 072 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

DIRI
ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมรับฟังงานเสวนาวิชาการ"สืบค้น...วิเคราะห์...บันทึกมรดกธรรมในพุทธศาสนากับสังคมที่ก้าวไป" (ออนไลน์)วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 -10.30 น. และ 13.30 -14.30 น.จัดโดย สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ประเทศนิวซีแลนด์สามารถรับชมได้ทางFB Live และ Zoom Meetingdmc.tv/2564/ocn/4Meeting ID: 825 3655 7097Passcode: 072 ... See MoreSee Less
View on Facebook