fbpx
09 February

DIRI Interview EP.1 คำสอนพุทธกับชาวนิวซีแลนด์

การสัมภาษณ์ ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ที่ชื่อ อดัม ว่าเขามีความสนใจในพระพุทธศาสนาอย่างไร และเขานำหลักการของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร