fbpx
09 February

ชีวิตนักศึกษาพุทธศาสตร์ ณ ประเทศอินเดีย ตอน วิถีชีวิตความเป็นอยู่อาศัย

ชีวิตนักศึกษาพุทธศาสตร์ ณ ประเทศอินเดีย ตอน วิถีชีวิตความเป็นอยู่อาศัย เรื่องราวชีวิตการศึกษาและการค้นคว้าของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคตมบุดดา Gautam Buddha University เมืองเกรเตอร์ นอยดา(Greater Noida) รัฐอุตตรประเทศ(Uttar Pradesh) ประเทศอินเดีย(India) ซึ่งในวีดีโอนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวชีวิต การศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก คุณณัฐปิยา สาระดำ ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านพระพุทธศาสนาและอารยธรรม (Buddhist Studies & Civilization) และ คุณสุทธิสา ลาภเพิ่มทรัพย์ M.Phil. in Buddhist …

09 February

ชีวิตพระนักศึกษาในต่างแดน

“ชีวิตพระนักศึกษาในต่างแดน” เนื่องจากที่นอร์เวย์เป็นแห่งเก็บรวบรวมคัมภีร์พุทธศาสตร์โบราณ อายุหลายพันปีที่ถูกส่งต่อมาจากตะวันออกกลาง ทำให้ทางสถาบันวิจัย DIRI ได้เห็นถึงความสำคัญ จึงมีนักวิจัยของสถาบันได้อาสาเข้าไปร่วมทำงานวิจัยที่นอร์เวย์ เพื่อที่จะติดตาม ศึกษา ค้นคว้า ทำการวิจัยคัมภีร์ต่างๆ ที่นั่นร่วมกับนักวิจัยท่านอื่นๆ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มาเผยแผ่ ให้ชาวโลกได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และผู้ที่ในทำงานวิจัยในนอร์เวย์นี้ คือ พระวีรชัย เตชงฺกุโร นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยออสโล ซึ่งการปฏิบัติศาสนากิจ ของท่านจะเป็นอย่างไร จะลำบากขนาดไหน และจะพบหลักฐานธรรมกายหรือไม่