fbpx
09 February

วัดนาริตะซัน ชินโชจิ หรือ Naritasan Shinshoji Temple

“ร่องรอยหลักฐานการเห็นพระภายใน” วัดนาริตะซัน ชินโชจิ หรือ Naritasan Shinshoji Temple (成田山新勝寺) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.1,483 เป็นวัดขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่าพันปีซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกสถานที่ ที่มีการยืนยันเกี่ยวข้องกับประติมากรรมพระภายในตัว