fbpx
09 February

“ธรรมกาย” พบแล้วกลางเมืองกว่างโจว

ร่องรอยธรรมกายกลางเมืองกว่างโจว เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของโครงการสืบค้าคัมภีร์โบราณ”หลักฐานธรรมกาย” บนเส้นสายไหมทางทะเล ในที่นี้กล่าวถึงร่องรอยปฏิมากรรมภายในวัด Hualin temple 华林寺 และวัด Guangxiao temple 光孝寺 โดยเป็นวัดหัวหลินเป็นวัดเกี่ยวกับปรมาจารย์ตั๊กม้อ