fbpx
dhammakaya in Suvarnaprabhasasutra
02 August

ธรรมกายในสุวรรณประภาสสูตร (Suvarṇaprabhāsasūtra) พระสูตรโบราณ ในราวปีพุทธศักราช 957

ธรรมกาย เป็นที่รู้จักของชาวพุทธนิกายต่างๆ ในทุกยุคสมัย หากแต่ความหมายของ  “ธรรมกาย” ในความเข้าใจของชาวพุทธนั้นมีความหลากหลายและแปรเปลี่ยนตามกาลเวลา (พระครูวิเทศสุธรรมญาณ 2558: 11-17; Makransky 1997: 23-83)  สุวรรณประภาสสูตร เป็นตัวอย่างหนึ่งของพระสูตรที่ใช้คำว่าธรรมกายในหลายความหมาย และมีประเด็นน่าสนใจที่อาจสื่อความเกี่ยวกับดวงธรรม ที่นำเข้าไปถึงพระภายในด้วย บทความนี้จะศึกษาเฉพาะเรื่องของธรรมกายก่อน สุวรรณประภาสสูตร เป็นหนึ่งในพระสูตรสำคัญที่ชาวพุทธมหายานให้ความสำคัญมาก นิยมคัดลอกเนื้อหาและแปลเป็นภาษาท้องถิ่นหลายภาษาและหลายครั้ง ฉบับเก่าแก่ที่สุดมีเนื้อหาสั้นที่สุด คือ 19 บท แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ทั้งเนื้อหาของพระสูตรก็มีความหลากหลาย มิได้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด จึงทำให้นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่า พระสูตรนี้เขียนขึ้นโดยนำเนื้อหาจากหลายแห่งมารวมกันและค่อยๆ …

Dhammakāya gāthā-diri
09 June

“คาถาพระธรรมกาย” กับการให้ชีวิต พระพุทธรูป และพระเจดีย์

HIGHLIGHTS:  – พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมี ธรรมเป็นกาย หรือเป็น “ธรรมกาย”  – “การให้ชีวิต” หรือ “enliven” แก่พระเจดีย์ หรือการทำให้พระเจดีย์มีชีวิต หรือเพื่อทำให้พระเจดีย์เปรียบเสมือนพระองค์จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอง จากพยานบุคคลที่เห็นการบรรจุ  “คาถาธรรมกาย” ลงในพระเจดีย์  – “พระพุทธรูป” ท่านครูบาก๋งเรียกพิธีนี้ว่า “การให้ชีวิต” แก่ พระพุทธรูปและพระเจดีย์  เพื่อเปลี่ยน “พระตาย” ให้กลายมาเป็น “พระเป็น” แนวคิดที่ว่า พระพุทธรูปเปรียบเสมือนพระองค์จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งยังมีชีวิตนั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตาม “ตำนานพระแก่นจันทร์” หรือ โกศลพิมพาวัณณา กล่าวถึงพระพุทธรูปแก่นจันทร์ที่ถูกสร้างขึ้น  เพื่อเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ …

09 February

หลักฐานธรรมกาย ในประเทศไทย ตอนที่ 2

เนื่องด้วย “วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปีเป็นวันที่เราจะนึกถึง พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านได้สละชีวิตในการนั่งสมาธิจนเข้าถึงธรรมกาย ทางสถาบัน DIRI จึงขอน้อมนำการบรรยายหลักฐานธรรมกายทางโบราณสถานในประเทศไทย ตอนที่ 2 บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึ่งบรรยายโดย พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. ประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)

09 February

วิชชาธรรมกาย คืออะไร

DIRI Interview EP3 : บทสัมภาษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วิชชาธรรมกาย ในหัวข้อ “ความหมายของ วิชชาธรรมกาย” โดย พระมหาอริยะ อริยชโย ป.ธ.9 ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI)

09 February

วัดนาริตะซัน ชินโชจิ หรือ Naritasan Shinshoji Temple

“ร่องรอยหลักฐานการเห็นพระภายใน” วัดนาริตะซัน ชินโชจิ หรือ Naritasan Shinshoji Temple (成田山新勝寺) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.1,483 เป็นวัดขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่าพันปีซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกสถานที่ ที่มีการยืนยันเกี่ยวข้องกับประติมากรรมพระภายในตัว

09 February

“ธรรมกาย” พบแล้วกลางเมืองกว่างโจว

ร่องรอยธรรมกายกลางเมืองกว่างโจว เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของโครงการสืบค้าคัมภีร์โบราณ”หลักฐานธรรมกาย” บนเส้นสายไหมทางทะเล ในที่นี้กล่าวถึงร่องรอยปฏิมากรรมภายในวัด Hualin temple 华林寺 และวัด Guangxiao temple 光孝寺 โดยเป็นวัดหัวหลินเป็นวัดเกี่ยวกับปรมาจารย์ตั๊กม้อ

09 February

หลักฐานการโปรยดอกไม้ต้อนรับศิษย์พระตถาคตในคัมภัมภีร์พุทธโบราณ

คัมภัมภีร์พุทธโบราณ เกี่ยวกับการโปรยดอกไม้ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าภิกษุสาวกศิษย์ของพระตถาคต ปรากฏในหลายๆคัมภีร์โบราณซึ่งสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) รวมถึงทีมนักวิจัย ได้เสนอหลักฐานพุทธโบราณใน 2 คัมภีร์ คือ มัญชุศรีวิกรีทิตะสูตร และมหาวัสตุอวทานสูตร เพื่อแสดงว่า การโปรยดอกไท้ต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ หรือศิษย์ของพระตถาคตนั้น มีมาแต่ปางก่อน ดังที่ปรากฏชัดเจนในคัมภีร์ดังกล่าว   As a matter of fact the mentioned circumstances have also occurred in …

09 February

หลักฐานธรรมกาย ในประเทศไทย ตอนที่ 1

หลักฐานธรรมกายทางโบราณสถานในประเทศไทย ตอนที่ 1 บรรยายโดย พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. ประธานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)

09 February

“ธรรมกาย” คืออะไรกันแน่

เมื่อมีข้อสงสัย จึงมีการตั้งคำถาม นักปราชญ์จะไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจ ดังนั้น หากเข้าใจจึงควรคงมือหาคำตอบของคำถาม ธรรมกาย อาจจะดูเป็นของใหม่ แต่สัจธรรม ก็ คือสัจธรรม เพราะเมื่อสืบหา สืบค้น ติดตาม หาข้อมูล ก็พบธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ ลงไปๆ ดังนั้นจึงมีโครงการสืบค้นหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ โดยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI)