fbpx
09 February

หลักฐานธรรมกาย ในประเทศไทย ตอนที่ 2

เนื่องด้วย “วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปีเป็นวันที่เราจะนึกถึง พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านได้สละชีวิตในการนั่งสมาธิจนเข้าถึงธรรมกาย ทางสถาบัน DIRI จึงขอน้อมนำการบรรยายหลักฐานธรรมกายทางโบราณสถานในประเทศไทย ตอนที่ 2 บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึ่งบรรยายโดย พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. ประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)

09 February

วิชชาธรรมกาย คืออะไร

DIRI Interview EP3 : บทสัมภาษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วิชชาธรรมกาย ในหัวข้อ “ความหมายของ วิชชาธรรมกาย” โดย พระมหาอริยะ อริยชโย ป.ธ.9 ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI)

09 February

วัดนาริตะซัน ชินโชจิ หรือ Naritasan Shinshoji Temple

“ร่องรอยหลักฐานการเห็นพระภายใน” วัดนาริตะซัน ชินโชจิ หรือ Naritasan Shinshoji Temple (成田山新勝寺) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.1,483 เป็นวัดขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่าพันปีซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกสถานที่ ที่มีการยืนยันเกี่ยวข้องกับประติมากรรมพระภายในตัว

09 February

“ธรรมกาย” พบแล้วกลางเมืองกว่างโจว

ร่องรอยธรรมกายกลางเมืองกว่างโจว เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของโครงการสืบค้าคัมภีร์โบราณ”หลักฐานธรรมกาย” บนเส้นสายไหมทางทะเล ในที่นี้กล่าวถึงร่องรอยปฏิมากรรมภายในวัด Hualin temple 华林寺 และวัด Guangxiao temple 光孝寺 โดยเป็นวัดหัวหลินเป็นวัดเกี่ยวกับปรมาจารย์ตั๊กม้อ

09 February

หลักฐานการโปรยดอกไม้ต้อนรับศิษย์พระตถาคตในคัมภัมภีร์พุทธโบราณ

คัมภัมภีร์พุทธโบราณ เกี่ยวกับการโปรยดอกไม้ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าภิกษุสาวกศิษย์ของพระตถาคต ปรากฏในหลายๆคัมภีร์โบราณซึ่งสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) รวมถึงทีมนักวิจัย ได้เสนอหลักฐานพุทธโบราณใน 2 คัมภีร์ คือ มัญชุศรีวิกรีทิตะสูตร และมหาวัสตุอวทานสูตร เพื่อแสดงว่า การโปรยดอกไท้ต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ หรือศิษย์ของพระตถาคตนั้น มีมาแต่ปางก่อน ดังที่ปรากฏชัดเจนในคัมภีร์ดังกล่าว   As a matter of fact the mentioned circumstances have also occurred in …

09 February

หลักฐานธรรมกาย ในประเทศไทย ตอนที่ 1

หลักฐานธรรมกายทางโบราณสถานในประเทศไทย ตอนที่ 1 บรรยายโดย พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. ประธานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)

09 February

“ธรรมกาย” คืออะไรกันแน่

เมื่อมีข้อสงสัย จึงมีการตั้งคำถาม นักปราชญ์จะไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจ ดังนั้น หากเข้าใจจึงควรคงมือหาคำตอบของคำถาม ธรรมกาย อาจจะดูเป็นของใหม่ แต่สัจธรรม ก็ คือสัจธรรม เพราะเมื่อสืบหา สืบค้น ติดตาม หาข้อมูล ก็พบธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ ลงไปๆ ดังนั้นจึงมีโครงการสืบค้นหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ โดยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI)