fbpx
Dhammakāya gāthā-diri
09 June

“คาถาพระธรรมกาย” กับการให้ชีวิต พระพุทธรูป และพระเจดีย์

HIGHLIGHTS:  – พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมี ธรรมเป็นกาย หรือเป็น “ธรรมกาย”  – “การให้ชีวิต” หรือ “enliven” แก่พระเจดีย์ หรือการทำให้พระเจดีย์มีชีวิต หรือเพื่อทำให้พระเจดีย์เปรียบเสมือนพระองค์จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอง จากพยานบุคคลที่เห็นการบรรจุ  “คาถาธรรมกาย” ลงในพระเจดีย์  – “พระพุทธรูป” ท่านครูบาก๋งเรียกพิธีนี้ว่า “การให้ชีวิต” แก่ พระพุทธรูปและพระเจดีย์  เพื่อเปลี่ยน “พระตาย” ให้กลายมาเป็น “พระเป็น” แนวคิดที่ว่า พระพุทธรูปเปรียบเสมือนพระองค์จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งยังมีชีวิตนั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตาม “ตำนานพระแก่นจันทร์” หรือ โกศลพิมพาวัณณา กล่าวถึงพระพุทธรูปแก่นจันทร์ที่ถูกสร้างขึ้น  เพื่อเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ …